Podrobná pravidla soutěží: ČRo Jazz

17. leden 2011

Než se pustíte do soutěžení s Českým rozhlasem, seznamte se prosím s pravidly.

1) Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2.

2) Soutěž je vědomostní nebo kreativní, je zveřejněna ve výše uvedeném časovém období na webové adrese jazz.rozhlas.cz nebo ve vysílání stanice Český rozhlas Jazz, pokud není zvláštní důvod k programové změně.

3) Soutěž začíná vyhlášením tématu a cen soutěže na webové stránce jazz.rozhlas.cz nebo ve vysílání stanice ČRo Jazz. Účastní se posluchači, kteří odpověď/splněný úkol pošlou na e-mail jazz@rozhlas.cz a do předmětu zprávy uvedou heslo „soutěž“, nebo na adresu: Český rozhlas Jazz, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

4) Vítězi vědomostní soutěže se stávají posluchači, kteří správně zodpoví danou otázku jako první. Pořadí je určeno časem doručení správné odpovědi. Počet oceněných je dán počtem vypsaných výher v dané soutěži (tedy např. jsou-li vypsány čtyři ceny, vítězí první čtyři správné odpovědi).Vítězem "kreativní soutěže" (soutěžní úkol, ve kterém je třeba něco vyrobit nebo vytvořit) se stává nejoriginálnější zaslaná odpověď, pokud v podmínkách ke konkrétní soutěži není uvedeno jinak. 

Pokud je to v informaci o soutěži výslovně uvedeno, mohou být vítězové vědomostní soutěže vylosováni z došlých správných odpovědí (v takovém případě nerozhoduje rychlost odpovědi, ale los​).

5) Vítězové budou po skončení soutěže informováni zpětnou vazbou na email nebo telefon, ze kterých přišla jejich správná odpověď.

6) Každý posluchač se může zúčastnit soutěže jen jedenkrát. Soutěže se nemůže zúčastnit posluchač v případě, že posílá zprávu z e-mailové adresy, ze které se již zúčastnil jiný soutěžící. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že soutěžící porušil toto pravidlo, má právo jej vyloučit z účasti v soutěži. Pokud porušení tohoto pravidla zjistí provozovatel až po skončení soutěže, ztrácí soutěžící nárok na vítězství i výhru v soutěži.

7) Výherce cenu neobdrží a) není-li možné se s ním spojit na uvedených kontaktech do 3 dnů po vyhlášení výsledků soutěže, b) nepošle-li na sebe kontakt do 3 dnů po zaslání informativní e-mailové zprávy o výhře.

8) Ceny budou vítězi předány osobně v budově Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2) nebo odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 3 týdnů po skončení soutěže. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

9) Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu. Nesmí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

10) Český rozhlas si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

11) Účastí v této soutěži posluchač bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově obrazové, záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže ČRo poskytli, za účelem propagace ČRo ve vysílání ČRo, na internetu a v dalších propagačních materiálech. Účastník soutěže uděluje ČRo souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů, které mu v rámci soutěže poskytl a to za účelem kontaktování výherců a předání výher, po dobu k tomu nezbytně nutnou.

12) V sekci SOUTĚŽ na internetové adrese jazz.rozhlas.cz naleznete aktuálně vypsané ceny a jména výherců v minulosti vypsaných soutěží.

autor: ČRo Jazz
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.