Vyhrajte vstupenky na koncert Herbieho Hancocka!

30. říjen 2017
02222688.jpeg

Nestárnoucí jazzová legenda bude hlavní hvězdou 21. multižánrové pražské přehlídky Struny podzimu. Ve Foru Karlín zahraje 9. listopadu – zkuste štěstí v naší soutěži a vyhrajte vstupenky na tento koncert!

„Herbie dokázal po Budu Powellovi a Theloniu Monkovi posunout jazzové piano o krok dál a dodnes jsem neslyšel nikoho, kdo by po něm dokázal přebrat štafetu,“ řekl o Herbiem Hancockovi trumpetista Miles Davis. Jen těžko bychom našli umělce, který by měl výraznější vliv na akustický i elektrický jazz a R&B než právě pianista, skladatel a producent Herbie Hancock. Nyní máte možnost vyhrát dvě vstupenky na jeho pražský koncert 9. listopadu ve Foru Karlín.

Soutěžní otázka a úkol

Podívejte se na následující obal jedné z Hancockových desek, jejíž název jsme skryli. Napište nám:

O které album se jedná, s jakou skupinou jej Hancock natočil a kdy vyšlo?

Jaké věty byste doplnili do komiksových bublin? O čem by si tyto postavy mohly povídat?

O které album se jedná?

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

Termín trvání soutěže: od 23. 10. do 1. 11.

Uzávěrka je 1. 11. ve 12:00.

Zveřejnění výherců bude 1. 11. v 15:00.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži 

Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje zasláním odpovědi na výše uvedenou otázku. Soutěžní příspěvky lze zasílat do soutěže emailem na adresu: vltava@rozhlas.cz. Součástí odpovědi musí být také jméno a příjmení + korespondenční adresa Soutěžícího. Do předmětu uveďte „Soutěž - Hancock“.

Hodnocení soutěžních příspěvků 

Vítězem soutěže se stává ten, kdo správně odpoví na soutěžní otázku a zároveň napíše nejoriginálnější odpověď na soutěžní úkol.

Výhra

Jeden výherce získává dvě vstupenky na koncert Herbieho Hancocka 9. 11. 2017 ve 20:00 ve Foru Karlín.

Vyhlášení vítězů a předání výher 

Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na webu Vltavy a na Facebookové stránce ČRo – Vltava.

Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na emailové adrese, ze které soutěžící zaslal Pořadateli soutěžní odpověď.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do týdne od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

Výhra bude výherci zaslána poštou.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem, ČRo zároveň neručí za technické problémy, případné nedoručení zpráv a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu zpráv elektronickými prostředky.

Prohlášení Pořadatele 

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

Čtěte takéGangsta rap, soudobá klasika i jazzové ikony. Leitmotivem Strun podzimu je opět pestrost a kvalita