Jazzový časopis Jazz Forum zveřejní svůj archiv

17. červen 2011
02366255.jpeg

Časopis Jazz Forum má svého druhu výsadní postavení – nejen v Polsku, ale i v Evropě. Archiv měsíčníku, který měl vliv i v někdejším Československu, bude plně digitalizován a zpřístupněn na internetu.

Do konce tohoto roku by na webu www.polishjazzarch.com měl být publikován obsah všech čísel časopisu, která vyšla do roku 1989. Celkem jde o 263 výtisků Jazz Fora, a to nejen v polštině, ale i v angličtině a němčině. Měsíčník si totiž za komunismu získal popularitu nejen mezi jazzovými fanoušky v Polsku, ale prakticky v celé Evropě. Důvod byl zřejmý: kvalitní a neustále aktuální jazzová publicistika a síť korespondentů pokrývající jazzové události ve stovce zemí světa.

Na rozdíl od situace v jiných socialistických zemích si jazzový časopis vydobyl skvělé renomé i mimo zemi svého vzniku a dokázal udržet krok s děním na Západě. Na dnešní dobu je neobvyklé, že Jazz Forum vycházelo ve své době v několikatisícových nákladech, a to i v anglické a německé mutaci.

Časopis Jazz Forum

„Německá edice přestala vycházet po stanném právu v roce 1982, ale anglická vycházela ještě po více než jednu dekádu – poslední anglické číslo vyšlo v roce 1992 a na titulce mělo Kronos Quartet,“ vzpomíná Pawel Brodowski, dlouholetý šéfredaktor časopisu.

Na zmíněném webu budou zveřejněna i anglická a německá čísla Jazz Fora, což značně rozšiřuje okruh uživatelů archivu a jeho historickou hodnotu; časopis se totiž neomezoval jen na dění v Polsku, ale měl korespondenty i v New Yorku a referoval i o jazzových akcích v ČSSR. Přístup do všech archivů bude zdarma.

O projekt digitalizace se zasloužila zejména nová Nadace Zbigniewa Seiferta, která vznikla loni a soustředí se na propagaci polského jazzu doma i v zahraničí.